Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Jul 26, 2024 - Fri
Vientiane, LA
24°C
overcast clouds
overcast clouds
1 m/s, NW
97%
750.06 mmHg
fri07/26 sat07/27 sun07/28 mon07/29 tue07/30
heavy intensity rain
26/24°C
light rain
28/25°C
moderate rain
30/26°C
light rain
29/25°C
overcast clouds
28/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
24°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C
ຈຳປາສັກ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
24°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C

Monthly Archives: January 2024

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 02 ຫາ 06 ຕຸລາ 2023 ທີມງານຈາກກົມກວດກາປ່າໄມ້ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພອນ ມຸນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາ ຄະນະພະແນກອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 09 ທ່ານ.
ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາປ່າໄມ້ ເມືອງຫີນບູນ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່, ເພື່ອນໍາສົ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ໄປປະຈໍາຢູ່ 2 ເຂດອຸທິຍານ, ພ້ອມທັງ ລົງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ຢູ່ ບັນດາບ້ານ ທີ່ຕິດພັນກັບປ່າສະຫງວນພູຫີນປູນ ມີຄື : ບ້ານຫົວນາ, ຫ້ວຍຊາຍ, ນາຄື ແລະ ທ່າໜີ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ ຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມ ຂັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນການສ້າງຮ່າງ ດໍາລັດ ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2023 ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມ ຂັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນການສ້າງຮ່າງ ດໍາລັດ ປັບໃໜ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ຫ້ອງ ການກະຊວງ, ຕາງໜ້າສໍານັກງານນາຍົກ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ກົມຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 0338/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ມີນາ 2021 ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 28 ທ່ານ.
ການສ້າງຮ່າງດໍາລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳ ໃຕ້ກົດໝາຍ ຈາກ ມາດຕາ 170, 166, 131 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ມາ ເປັນ ນິຕິກຳສະເພາະ ຂອງວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ໃນການກະກຽມ ສະເໜີ ຮ່າງດຳລັດ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນວາລະກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2023.

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 04 ຫາ 07 ກັນຍາ 2023 ຄະນະຜູ້ແທນ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 19 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍການ ຕ້ອນຮັບ ຂອງທ່ານ ອັດທະພົນ ຈະເລີນຈັນຊາ ຫົວໜ້າກົມອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າ ແຫ່ງປະເທດໄທ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປັນການຮຽນຮູ້, ເສີມສ້າງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສອງປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນອັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 07 ຫາ 10 ສິງຫາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີຕາງໜ້າຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອ້ອມຂ້າງ, ຕາງໜ້າກອງກວດກາປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງ, ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ 5 ຕົວເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງສັງທອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ(UNODC) ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 04 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ອາຊະກໍາສັດປ່າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະການ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສັດປ່າ.

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໄລຍະ II.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍ ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສຸນັນທາ ຈຸນລະມະນີ ວ່າການຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມະໂນລີ ສີສະຫວັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WCS Laos) ມີຕາງໜ້າ ພະແນກແຜນການຮ່ວມມື ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕາງໜ້າພະແນກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາທ່ານ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກອ້ອມຂ້າງກົມກວດກາປ່າໄມ້, ພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານອົງການ ແລະ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ເປັນຍິງ 09 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໃນ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ທັງປະເມີນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແລະທິດທາງ ແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ ເພື່ອກະກຽມສ້າງຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຖານສັດປ່າ ໃນການນໍາໃຊ້ ເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ສາທິດຕົວຈິງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ ແລະ ວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ມູນນິທິອະນຸຮັກສັດປ່າລາວ (ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ) ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຸນັນທາ ຈຸນລະມະນີ ວ່າການຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ມີບັນດາຮອງຫົວໜ້າກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄຳມ່ວນ ສາລະວັນ ເຊກອງ ອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ, ຍິງ 09 ທ່ານ.
ທ່ານ ສຸນັນທາ ຈຸນລະມະນີ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈສ້າງຄວາມສາມາດ ພ້ອມທັງຖ່າຍທອດບົດຮຽນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດການສາທິດຕົວຈິງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ ການຈັດການ ແລະ ເບິ່ງແຍງຮັກສາສັດປ່າໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນການກູ້ໄພສັດປ່າ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ການດຳເນີນຄະດີສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ເປີດກວ້າງສົນທະນາ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດໃນການລະດົມ ຫຼື ຍຶດສັດ ປ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາດຕະການດ້ານສະຫວັດດີການສັດປ່າ ຂັ້ນຕອນການກູ້ໄພ ບຳບັດ ຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍສັດປ່າຊະນິດພັນທີ່ຖືກຄ້າ ຂາຍທົ່ວໄປ ບັນຊີໄຊເຕັດ ແລະ ບັນຊີສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມຂອງລາວທີ່ ເປັນມູລິມະສິດໃນການຊ່ວຍ ເຫຼືອເບິ່ງແຍງ ແລະ ຈັດການພະຍາດທີ່ຕິດ ຈາກສັດສູ່ຄົນ ວິທີຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປຶກສາຫາລືວິທີປັບປຸງໃຫ້ອັດຕາການຍຶດສັດປ່າ ຫຼືຊ່ວຍ ເຫຼືອສັດປ່າ ການກະທຳຜິດທາງອາດຍາກ່ຽວ ກັບສັດປ່າ ແລະ ການລົງໂທດທາງກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ອື່ນໆ ນອກຈາກນີ້ໃນພິທີໄດ້ມອບອຸປະກອນເພື່ອກູ້ໄພສັດປ່າໃຫ້ແກ່ກອງກວດ ກາປ່າໄມ້ 5 ແຂວງຄື ແຂວງອຸດົມໄຊຄໍາມ່ວນ ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ອີກດ້ວຍ.

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຝຶກອົບຮົມການຈໍາແນກ ຊະນິດພັນໄມ້ ແລະ ວິໄຈໄມ້
ທີ່ຮາໂນ່ຍ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-8 ມິຖຸນາ 2023 ຕ່າງຫນ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຈໍາແນກຊະນິດພັນໄມ້ ແລະວິໃຈເນື້ອໄມ້ ທີ່ສະຖານບັນຄົ້ນຄົ້ວາປ່າໄມ້ຫວຽດນາມ VAFS ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ້ຽມຢາມ ກົມປ້ອງກັນປ່າໄມ້ FPD ແລະ ຫ້ອງການໂຄງການ GIZ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖອນຖອນບົດຮຽນຈາກພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ. ຕ່າງຫນ້ານໍາພາໂດຍທ່ານ ສຸບັນ ສຸທໍາມະວົງ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສືບສວນ ແລະ ສອບສວນ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໂດຍມີ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດີນປ່າໄມ້ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈໍານວນ 07 ທ່ານ , ຍີງ 01 ທ່ານ, ອາຈານຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈໍານວນ 02 ທ່ານ ແລະ ທີ່ປຶກສານໂຄງການ 01 ທ່ານ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກົມປ່າໄມ້,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ VSFS-IP.

ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ