Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Jul 26, 2024 - Fri
Vientiane, LA
24°C
overcast clouds
overcast clouds
1 m/s, NW
97%
750.06 mmHg
fri07/26 sat07/27 sun07/28 mon07/29 tue07/30
heavy intensity rain
26/24°C
light rain
28/25°C
moderate rain
30/26°C
light rain
29/25°C
overcast clouds
28/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
24°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C
ຈຳປາສັກ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
24°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຝຶກອົບຮົມການຈໍາແນກ ຊະນິດພັນໄມ້ ແລະ ວິໄຈໄມ້
ທີ່ຮາໂນ່ຍ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-8 ມິຖຸນາ 2023 ຕ່າງຫນ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຈໍາແນກຊະນິດພັນໄມ້ ແລະວິໃຈເນື້ອໄມ້ ທີ່ສະຖານບັນຄົ້ນຄົ້ວາປ່າໄມ້ຫວຽດນາມ VAFS ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ້ຽມຢາມ ກົມປ້ອງກັນປ່າໄມ້ FPD ແລະ ຫ້ອງການໂຄງການ GIZ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖອນຖອນບົດຮຽນຈາກພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ. ຕ່າງຫນ້ານໍາພາໂດຍທ່ານ ສຸບັນ ສຸທໍາມະວົງ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສືບສວນ ແລະ ສອບສວນ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໂດຍມີ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດີນປ່າໄມ້ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈໍານວນ 07 ທ່ານ , ຍີງ 01 ທ່ານ, ອາຈານຈາກຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈໍານວນ 02 ທ່ານ ແລະ ທີ່ປຶກສານໂຄງການ 01 ທ່ານ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກົມປ່າໄມ້,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ VSFS-IP.

Facebook Comments Box
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ