Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Jul 26, 2024 - Fri
Vientiane, LA
24°C
overcast clouds
overcast clouds
1 m/s, NW
97%
750.06 mmHg
fri07/26 sat07/27 sun07/28 mon07/29 tue07/30
heavy intensity rain
26/24°C
light rain
28/25°C
moderate rain
30/26°C
light rain
29/25°C
overcast clouds
28/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
24°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C
ຈຳປາສັກ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
24°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C

ກອງປະຊຸມ ຂັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນການສ້າງຮ່າງ ດໍາລັດ ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2023 ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມ ຂັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນການສ້າງຮ່າງ ດໍາລັດ ປັບໃໜ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ຫ້ອງ ການກະຊວງ, ຕາງໜ້າສໍານັກງານນາຍົກ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ກົມຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 0338/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ມີນາ 2021 ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 28 ທ່ານ.
ການສ້າງຮ່າງດໍາລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳ ໃຕ້ກົດໝາຍ ຈາກ ມາດຕາ 170, 166, 131 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ມາ ເປັນ ນິຕິກຳສະເພາະ ຂອງວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ໃນການກະກຽມ ສະເໜີ ຮ່າງດຳລັດ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນວາລະກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2023.

Facebook Comments Box
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ