Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Jul 26, 2024 - Fri
Vientiane, LA
25°C
overcast clouds
overcast clouds
2 m/s, WNW
97%
750.81 mmHg
fri07/26 sat07/27 sun07/28 mon07/29 tue07/30
heavy intensity rain
26/24°C
light rain
28/25°C
moderate rain
30/26°C
light rain
29/25°C
overcast clouds
28/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
25°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C
ຈຳປາສັກ
Jul 26 - Fri
Vientiane, LA
25°C overcast clouds
Day Cond. Temp.
fri 07/26
heavy intensity rain
26/24°C
sat 07/27
light rain
28/25°C
sun 07/28
moderate rain
30/26°C
mon 07/29
light rain
29/25°C
tue 07/30
overcast clouds
28/25°C

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 02 ຫາ 06 ຕຸລາ 2023 ທີມງານຈາກກົມກວດກາປ່າໄມ້ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພອນ ມຸນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາ ຄະນະພະແນກອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 09 ທ່ານ.
ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາປ່າໄມ້ ເມືອງຫີນບູນ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່, ເພື່ອນໍາສົ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ໄປປະຈໍາຢູ່ 2 ເຂດອຸທິຍານ, ພ້ອມທັງ ລົງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ຢູ່ ບັນດາບ້ານ ທີ່ຕິດພັນກັບປ່າສະຫງວນພູຫີນປູນ ມີຄື : ບ້ານຫົວນາ, ຫ້ວຍຊາຍ, ນາຄື ແລະ ທ່າໜີ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ ຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນສັງຄົມ.

Facebook Comments Box
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ