Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Apr 25, 2024 - Thu
Vientiane, LA
38°C
scattered clouds
scattered clouds
1 m/s, S
44%
750.81 mmHg
thu04/25 fri04/26 sat04/27 sun04/28 mon04/29
clear sky
42/34°C
clear sky
44/34°C
broken clouds
42/34°C
broken clouds
43/36°C
light rain
45/34°C
ຫຼວງພະບາງ
Apr 25 - Thu
Vientiane, LA
38°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
thu 04/25
clear sky
42/34°C
fri 04/26
clear sky
44/34°C
sat 04/27
broken clouds
42/34°C
sun 04/28
broken clouds
43/36°C
mon 04/29
light rain
45/34°C
ຈຳປາສັກ
Apr 25 - Thu
Vientiane, LA
38°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
thu 04/25
clear sky
42/34°C
fri 04/26
clear sky
44/34°C
sat 04/27
broken clouds
42/34°C
sun 04/28
broken clouds
43/36°C
mon 04/29
light rain
45/34°C

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

loco-of-doif_new

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ:

 yiomey96t ຖະໜົນທາດດຳ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
 email-png   dofilaos@gmail.com

74599-200

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ  ຊີ້ນຳລວມວຽກງານເວບໄຊ໌ກົມ

ທ່ານ ………………… ໂທ: 020 …………….   ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ………………..  ໂທ: 020 ………………   ຮອງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊ໌ກົມ

ທ່ານ ………………….                        ໂທ: 020……………….  ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ກອນລະສັກ ພົນລະວົງ      ໂທ: 02028040006  ຮອງ

ທ່ານ ນາງ ອານຸໄທ ປັນຍານຸວົງ    ໂທ: 02059462444  ຄະນະ

ທ່ານ ນາງ ສຸນິນທອນ ພະລະຄອນ ໂທ: : 02028777835 ຄະນະ

 

 green_phone ໂທຫ້ອງການ: +856 (21) 216508
fax-512 ແຟັກ: +856 (21) 216508
site-internet-icon-png-27 ເວບໄຊ໌ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ : http://dofi.maf.gov.la

ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ