Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Dec 5, 2021 - Sun
Vientiane, LA
13°C
scattered clouds
scattered clouds
1 m/s, E
62%
764.32 mmHg
sun12/05 mon12/06 tue12/07 wed12/08 thu12/09
scattered clouds
24/16°C
broken clouds
25/18°C
clear sky
25/18°C
clear sky
27/19°C
overcast clouds
27/20°C
ຫຼວງພະບາງ
Dec 5 - Sun
Vientiane, LA
13°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
sun 12/05
scattered clouds
24/16°C
mon 12/06
broken clouds
25/18°C
tue 12/07
clear sky
25/18°C
wed 12/08
clear sky
27/19°C
thu 12/09
overcast clouds
27/20°C
ຈຳປາສັກ
Dec 5 - Sun
Vientiane, LA
13°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
sun 12/05
scattered clouds
24/16°C
mon 12/06
broken clouds
25/18°C
tue 12/07
clear sky
25/18°C
wed 12/08
clear sky
27/19°C
thu 12/09
overcast clouds
27/20°C

ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ

    ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ຂຽນເປັນ ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ” ພສສ ” ແມ່ນອົງການ ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດ ແລະ ຂຶ້ນກັບ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກົມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທໍາ ແລະ ສັກສິດເທື່ອລະກ້າວ.

    ກົງຈັກຂອງ ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້:

  1. ຂະແໜງ ສືບສວນ – ສອບສວນ.
  2. ຂະແໜງ ວິໄຈ ແລະ ມາດຕະການ.
  3. ຂະແໜງ ສຳນວນ – ສຳເນົາ.
ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ໝວດໝູ່
    ເພີ່ມເຕີມ