Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Oct 4, 2023 - Wed
Vientiane, LA
34°C
scattered clouds
scattered clouds
2 m/s, SW
62%
754.56 mmHg
wed10/04 thu10/05 fri10/06 sat10/07 sun10/08
moderate rain
31/26°C
moderate rain
29/25°C
moderate rain
25/24°C
moderate rain
25/24°C
heavy intensity rain
24/23°C
ຫຼວງພະບາງ
Oct 4 - Wed
Vientiane, LA
34°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
wed 10/04
moderate rain
31/26°C
thu 10/05
moderate rain
29/25°C
fri 10/06
moderate rain
25/24°C
sat 10/07
moderate rain
25/24°C
sun 10/08
heavy intensity rain
24/23°C
ຈຳປາສັກ
Oct 4 - Wed
Vientiane, LA
34°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
wed 10/04
moderate rain
31/26°C
thu 10/05
moderate rain
29/25°C
fri 10/06
moderate rain
25/24°C
sat 10/07
moderate rain
25/24°C
sun 10/08
heavy intensity rain
24/23°C

ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ

    ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ຂຽນເປັນ ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ” ພສສ ” ແມ່ນອົງການ ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດ ແລະ ຂຶ້ນກັບ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກົມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທໍາ ແລະ ສັກສິດເທື່ອລະກ້າວ.

    ກົງຈັກຂອງ ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້:

  1. ຂະແໜງ ສືບສວນ – ສອບສວນ.
  2. ຂະແໜງ ວິໄຈ ແລະ ມາດຕະການ.
  3. ຂະແໜງ ສຳນວນ – ສຳເນົາ.
ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ