Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mar 26, 2023 - Sun
Vientiane, LA
33°C
smoke
smoke
1 m/s, N
49%
756.81 mmHg
sun03/26 mon03/27 tue03/28 wed03/29 thu03/30
clear sky
34/32°C
scattered clouds
37/31°C
light rain
35/27°C
light rain
37/27°C
light rain
37/33°C
ຫຼວງພະບາງ
Mar 26 - Sun
Vientiane, LA
33°C smoke
Day Cond. Temp.
sun 03/26
clear sky
34/32°C
mon 03/27
scattered clouds
37/31°C
tue 03/28
light rain
35/27°C
wed 03/29
light rain
37/27°C
thu 03/30
light rain
37/33°C
ຈຳປາສັກ
Mar 26 - Sun
Vientiane, LA
33°C smoke
Day Cond. Temp.
sun 03/26
clear sky
34/32°C
mon 03/27
scattered clouds
37/31°C
tue 03/28
light rain
35/27°C
wed 03/29
light rain
37/27°C
thu 03/30
light rain
37/33°C

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

loco-of-doif_new

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ:

 yiomey96t ຖະໜົນທາດດຳ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
 email-png   dofilaos@gmail.com

74599-200

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ  ຊີ້ນຳລວມວຽກງານເວບໄຊ໌ກົມ

ທ່ານ ………………… ໂທ: 020 …………….   ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ………………..  ໂທ: 020 ………………   ຮອງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊ໌ກົມ

ທ່ານ ………………….                        ໂທ: 020……………….  ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ກອນລະສັກ ພົນລະວົງ      ໂທ: 02028040006  ຮອງ

ທ່ານ ນາງ ອານຸໄທ ປັນຍານຸວົງ    ໂທ: 02059462444  ຄະນະ

ທ່ານ ນາງ ສຸນິນທອນ ພະລະຄອນ ໂທ: : 02028777835 ຄະນະ

 

 green_phone ໂທຫ້ອງການ: +856 (21) 216508
fax-512 ແຟັກ: +856 (21) 216508
site-internet-icon-png-27 ເວບໄຊ໌ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ : http://dofi.maf.gov.la

ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ