Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Nov 29, 2022 - Tue
Vientiane, LA
32°C
scattered clouds
scattered clouds
1 m/s, WNW
58%
755.31 mmHg
tue11/29 wed11/30 thu12/01 fri12/02 sat12/03
scattered clouds
31/26°C
light rain
31/26°C
light rain
26/26°C
broken clouds
26/23°C
overcast clouds
25/23°C
ຫຼວງພະບາງ
Nov 29 - Tue
Vientiane, LA
32°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
tue 11/29
scattered clouds
31/26°C
wed 11/30
light rain
31/26°C
thu 12/01
light rain
26/26°C
fri 12/02
broken clouds
26/23°C
sat 12/03
overcast clouds
25/23°C
ຈຳປາສັກ
Nov 29 - Tue
Vientiane, LA
32°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
tue 11/29
scattered clouds
31/26°C
wed 11/30
light rain
31/26°C
thu 12/01
light rain
26/26°C
fri 12/02
broken clouds
26/23°C
sat 12/03
overcast clouds
25/23°C

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

loco-of-doif_new

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ:

 yiomey96t ຖະໜົນທາດດຳ, ເມືອງຈັນທະບຸລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
 email-png   dofilaos@gmail.com

74599-200

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ  ຊີ້ນຳລວມວຽກງານເວບໄຊ໌ກົມ

ທ່ານ ………………… ໂທ: 020 …………….   ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ………………..  ໂທ: 020 ………………   ຮອງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊ໌ກົມ

ທ່ານ ………………….                        ໂທ: 020……………….  ຫົວໜ້າ

ທ່ານ ກອນລະສັກ ພົນລະວົງ      ໂທ: 02028040006  ຮອງ

ທ່ານ ນາງ ອານຸໄທ ປັນຍານຸວົງ    ໂທ: 02059462444  ຄະນະ

ທ່ານ ນາງ ສຸນິນທອນ ພະລະຄອນ ໂທ: : 02028777835 ຄະນະ

 

 green_phone ໂທຫ້ອງການ: +856 (21) 216508
fax-512 ແຟັກ: +856 (21) 216508
site-internet-icon-png-27 ເວບໄຊ໌ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ : http://dofi.maf.gov.la

ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ