Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
May 27, 2024 - Mon
Vientiane, LA
32°C
broken clouds
broken clouds
1 m/s, NE
73%
756.06 mmHg
mon05/27 tue05/28 wed05/29 thu05/30 fri05/31
moderate rain
32/28°C
overcast clouds
32/27°C
light rain
29/27°C
light rain
35/28°C
moderate rain
27/26°C
ຫຼວງພະບາງ
May 27 - Mon
Vientiane, LA
32°C broken clouds
Day Cond. Temp.
mon 05/27
moderate rain
32/28°C
tue 05/28
overcast clouds
32/27°C
wed 05/29
light rain
29/27°C
thu 05/30
light rain
35/28°C
fri 05/31
moderate rain
27/26°C
ຈຳປາສັກ
May 27 - Mon
Vientiane, LA
32°C broken clouds
Day Cond. Temp.
mon 05/27
moderate rain
32/28°C
tue 05/28
overcast clouds
32/27°C
wed 05/29
light rain
29/27°C
thu 05/30
light rain
35/28°C
fri 05/31
moderate rain
27/26°C

ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ

    ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ຂຽນເປັນ ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ” ພສສ ” ແມ່ນອົງການ ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດ ແລະ ຂຶ້ນກັບ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກົມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທໍາ ແລະ ສັກສິດເທື່ອລະກ້າວ.

    ກົງຈັກຂອງ ພະແນກ ສືບສວນ – ສອບສວນ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້:

  1. ຂະແໜງ ສືບສວນ – ສອບສວນ.
  2. ຂະແໜງ ວິໄຈ ແລະ ມາດຕະການ.
  3. ຂະແໜງ ສຳນວນ – ສຳເນົາ.
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ