Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Dec 2, 2020 - Wed
Vientiane, LA
28°C
few clouds
few clouds
2 m/s, NE
51%
760.56 mmHg
wed12/02 thu12/03 fri12/04 sat12/05 sun12/06
clear sky
27/21°C
scattered clouds
26/19°C
broken clouds
23/18°C
clear sky
25/17°C
clear sky
26/18°C
ຫຼວງພະບາງ
Dec 2 - Wed
Vientiane, LA
28°C few clouds
Day Cond. Temp.
wed 12/02
clear sky
27/21°C
thu 12/03
scattered clouds
26/19°C
fri 12/04
broken clouds
23/18°C
sat 12/05
clear sky
25/17°C
sun 12/06
clear sky
26/18°C
ຈຳປາສັກ
Dec 2 - Wed
Vientiane, LA
28°C few clouds
Day Cond. Temp.
wed 12/02
clear sky
27/21°C
thu 12/03
scattered clouds
26/19°C
fri 12/04
broken clouds
23/18°C
sat 12/05
clear sky
25/17°C
sun 12/06
clear sky
26/18°C

ພະແນກ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

   ພະແນກ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ພກປມ” ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

    ກົງຈັກຂອງ ພະແນກ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ 03 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້:

  1. ຂະແໜງ ກວດກາປ່າໄມ້.
  2. ຂະແໜງ ກວດກາທີ່ດິນປ່າໄມ້.
  3. ຂະແໜງ ກວດກາໄຟປ່າ.
ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ