Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
May 27, 2024 - Mon
Vientiane, LA
33°C
broken clouds
broken clouds
2 m/s, NNW
63%
756.06 mmHg
mon05/27 tue05/28 wed05/29 thu05/30 fri05/31
moderate rain
33/28°C
overcast clouds
32/27°C
light rain
29/27°C
light rain
35/28°C
moderate rain
27/26°C
ຫຼວງພະບາງ
May 27 - Mon
Vientiane, LA
33°C broken clouds
Day Cond. Temp.
mon 05/27
moderate rain
33/28°C
tue 05/28
overcast clouds
32/27°C
wed 05/29
light rain
29/27°C
thu 05/30
light rain
35/28°C
fri 05/31
moderate rain
27/26°C
ຈຳປາສັກ
May 27 - Mon
Vientiane, LA
33°C broken clouds
Day Cond. Temp.
mon 05/27
moderate rain
33/28°C
tue 05/28
overcast clouds
32/27°C
wed 05/29
light rain
29/27°C
thu 05/30
light rain
35/28°C
fri 05/31
moderate rain
27/26°C

ກອງປະຊຸມ ປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0141/ກປ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010, ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-3 ກຸມພາ 2022.

         ກອງປະຊຸມ ປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0141/ກປ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010, ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 1-3 ກຸມພາ 2022, ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ. (ຄັ້ງທີ3)

_______________________________________________________________________
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳເຝືອ ສີຣິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້.

         ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ກຳນົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

 

08 ກຸມພາ 2022
ຂຽນໂດຍ: ກອນລະສັກ ພົນລະວົງ

Facebook Comments Box
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ