Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Apr 25, 2024 - Thu
Vientiane, LA
38°C
scattered clouds
scattered clouds
1 m/s, S
44%
750.81 mmHg
thu04/25 fri04/26 sat04/27 sun04/28 mon04/29
clear sky
42/34°C
clear sky
44/34°C
broken clouds
42/34°C
broken clouds
43/36°C
light rain
45/34°C
ຫຼວງພະບາງ
Apr 25 - Thu
Vientiane, LA
38°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
thu 04/25
clear sky
42/34°C
fri 04/26
clear sky
44/34°C
sat 04/27
broken clouds
42/34°C
sun 04/28
broken clouds
43/36°C
mon 04/29
light rain
45/34°C
ຈຳປາສັກ
Apr 25 - Thu
Vientiane, LA
38°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
thu 04/25
clear sky
42/34°C
fri 04/26
clear sky
44/34°C
sat 04/27
broken clouds
42/34°C
sun 04/28
broken clouds
43/36°C
mon 04/29
light rain
45/34°C

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 04 ຫາ 07 ກັນຍາ 2023 ຄະນະຜູ້ແທນ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 19 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍການ ຕ້ອນຮັບ ຂອງທ່ານ ອັດທະພົນ ຈະເລີນຈັນຊາ ຫົວໜ້າກົມອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າ ແຫ່ງປະເທດໄທ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປັນການຮຽນຮູ້, ເສີມສ້າງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສອງປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນອັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

Facebook Comments Box
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ