Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mar 26, 2023 - Sun
Vientiane, LA
33°C
clear sky
clear sky
2 m/s, ENE
50%
756.81 mmHg
sun03/26 mon03/27 tue03/28 wed03/29 thu03/30
clear sky
37/32°C
scattered clouds
37/31°C
light rain
35/27°C
light rain
37/27°C
light rain
37/33°C
ຫຼວງພະບາງ
Mar 26 - Sun
Vientiane, LA
33°C clear sky
Day Cond. Temp.
sun 03/26
clear sky
37/32°C
mon 03/27
scattered clouds
37/31°C
tue 03/28
light rain
35/27°C
wed 03/29
light rain
37/27°C
thu 03/30
light rain
37/33°C
ຈຳປາສັກ
Mar 26 - Sun
Vientiane, LA
33°C clear sky
Day Cond. Temp.
sun 03/26
clear sky
37/32°C
mon 03/27
scattered clouds
37/31°C
tue 03/28
light rain
35/27°C
wed 03/29
light rain
37/27°C
thu 03/30
light rain
37/33°C

ກອງປະຊຸມ ຄະນະປະສານງານ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ພະຈິກ 2022.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ພະຈິກ 2022 ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະປະສານງານ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດ ແລະ ສັດປ່າ ຂຶ້ນທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸນັນທາ ຈຸນລະມະນີ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກົມກວດກາປ່າໄມ້ 12 ທ່ານ, ກົມປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ ແລະ ທີ່ປຶກສາຈາກໂຄງການ ICBF(ກົມປ່າໄມ້) 1 ທ່ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ທ່ານ, ກົມນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ 1 ທ່ານ, ສຳນັກງານຕ້ານການຟອກເງິນ 1 ທ່ານ, ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ 1 ທ່ານ, ກົມກວດກາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 1 ທ່ານ, ກົມຕຳຫຼວດສາກົນ 1 ທ່ານ, ກົມພາສີ 1 ທ່ານ, ສະຖາບັນນິເວດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ 1 ທ່ານ, ກົມທະຫານຊາຍແດນ 1 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ 1.)ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ (ເດືອນ 1-9 ປີ 2022), ການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ການປະສານສົມທົບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງເຄືອຂ່າຍ Lao-WEN ໂດຍພະແນກກວດກາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ; ການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະປະສານງານ ເຄືອຂ່າຍ Lao-WEN ສະບັບເລກທີ 2239/ກປ, ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020. 2.)ຜົນສໍາເລັດກ່ຽວກັບການມອບ-ຮັບ ການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ກົນໄກ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະສານສົມທົບກັບອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ. 3.)ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0546/ກປ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021 ໂດຍພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ.

ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເປີດກ້ວາງໃຫ້ຄະນະປະສານງານ Lao-WEN ໝົດທຸກຄົນ ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເພື່ອປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ມີປະສິດຕິພາບ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະປະສານງານ Lao-WEN.

Facebook Comments Box
ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ