Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
May 27, 2024 - Mon
Vientiane, LA
33°C
broken clouds
broken clouds
2 m/s, NNW
65%
756.06 mmHg
mon05/27 tue05/28 wed05/29 thu05/30 fri05/31
moderate rain
33/28°C
overcast clouds
32/27°C
light rain
29/27°C
light rain
35/28°C
moderate rain
27/26°C
ຫຼວງພະບາງ
May 27 - Mon
Vientiane, LA
33°C broken clouds
Day Cond. Temp.
mon 05/27
moderate rain
33/28°C
tue 05/28
overcast clouds
32/27°C
wed 05/29
light rain
29/27°C
thu 05/30
light rain
35/28°C
fri 05/31
moderate rain
27/26°C
ຈຳປາສັກ
May 27 - Mon
Vientiane, LA
33°C broken clouds
Day Cond. Temp.
mon 05/27
moderate rain
33/28°C
tue 05/28
overcast clouds
32/27°C
wed 05/29
light rain
29/27°C
thu 05/30
light rain
35/28°C
fri 05/31
moderate rain
27/26°C

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0546/ກປ, ວ່າດ້ວຍອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021, ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0117/ກປ, ໃຫ້ຢຸດຕິ ການອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານດຳ ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ລົງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07-14 ກຸມພາ 2022, ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.

       ທ່ານ ສົມພອນ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເລ່ ວົງເພັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0546/ກປ, ວ່າດ້ວຍອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021, ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0117/ກປ, ໃຫ້ຢຸດຕິ ການອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານດຳ ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ລົງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07-14 ກຸມພາ 2022, ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.

      ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້.

______________________________________________________________

 

 

09 ກຸມພາ 2022
ຂຽນໂດຍ: ກອນລະສັກ ພົນລະວົງ

Facebook Comments Box
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ