Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Apr 23, 2021 - Fri
Vientiane, LA
29°C
scattered clouds
scattered clouds
1 m/s, WNW
100%
755.31 mmHg
fri04/23 sat04/24 sun04/25 mon04/26 tue04/27
few clouds
38/32°C
overcast clouds
38/31°C
light rain
39/30°C
light rain
36/31°C
moderate rain
30/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Apr 23 - Fri
Vientiane, LA
29°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
fri 04/23
few clouds
38/32°C
sat 04/24
overcast clouds
38/31°C
sun 04/25
light rain
39/30°C
mon 04/26
light rain
36/31°C
tue 04/27
moderate rain
30/25°C
ຈຳປາສັກ
Apr 23 - Fri
Vientiane, LA
29°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
fri 04/23
few clouds
38/32°C
sat 04/24
overcast clouds
38/31°C
sun 04/25
light rain
39/30°C
mon 04/26
light rain
36/31°C
tue 04/27
moderate rain
30/25°C

ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ WWF-Laos ສະຫຼຸບວຽກງານໂຄງການສະໜັບສະໜູນວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

 
 
ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ WWF-Laos ສະຫຼຸບວຽກງານໂຄງການສະໜັບສະໜູນວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ #ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາລາວ (WWF-Laos) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2019 ຫາ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2020.
ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ນາງ ຫຼອມຄໍາ ແສງຈັນອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ຄໍາຄູນ ຂຸນບູລິນ ຕາງໜ້າຈາກອົງການ WWF-Laos.
 
 
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງເຄື່ອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະຈາກແຂວງທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໄດ້ລາຍງານຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕໍ່ວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມ.
ນອກນັ້ນກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ WWF-Laos ຊຶ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:
🐘 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຂັ້ນແຂວງ ໃນໂຄງການ;
🦌 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຝຶກອົບອົມ ຫຼາຍກວ່າ 80 ທ່ານ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ກ່ຽວກັບຂອດປະສານງານດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ອາສະຍາກໍາສັດປ່າ ລະຫວ່າງ;
🦜 ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄື່ອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າໄດ້ລົງກວດກາ ເພື່ອຄົ້ນຫາການລັກລອບຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ທັ້ງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 200 ຄັ້ງ ກວມເອົາເກືອບ 400 ແຫ່ງ;
🐅 ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຍຶດຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍທັງໝົດ ຫຼາຍກ່ວາ 3,400 ກິໂລ;
🦝 ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່-ໂຄສະນາກຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຫຼາຍກ່ວາ 10 ຄັ້ງ ຕາມໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ, ພ້ອມຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ ຫ້າມລ່າ ແລະ ຊື້-ຂາຍສັດປ່າ ໄດ້ທັ້ງໝົດ 18 ປ້າຍ ພ້ອມຜະລິດສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂປຣສເຕີ່ກຽວກັບສັດປ່າທີ່ຫວງຫ້າມ ແລະ ຂໍ້ກົດໝາຍ ພ້ອມບົດລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາໄປຕິດຕາມຕະຫຼາດ, ຫ້າງ-ຮ້ານ, ດ່ານສາກົນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ອັນ.
Facebook Comments
ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ