Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Apr 23, 2021 - Fri
Vientiane, LA
30°C
broken clouds
broken clouds
2 m/s, E
75%
740.31 mmHg
fri04/23 sat04/24 sun04/25 mon04/26 tue04/27
few clouds
38/32°C
scattered clouds
38/33°C
light rain
39/31°C
light rain
37/28°C
moderate rain
30/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Apr 23 - Fri
Vientiane, LA
30°C broken clouds
Day Cond. Temp.
fri 04/23
few clouds
38/32°C
sat 04/24
scattered clouds
38/33°C
sun 04/25
light rain
39/31°C
mon 04/26
light rain
37/28°C
tue 04/27
moderate rain
30/25°C
ຈຳປາສັກ
Apr 23 - Fri
Vientiane, LA
30°C broken clouds
Day Cond. Temp.
fri 04/23
few clouds
38/32°C
sat 04/24
scattered clouds
38/33°C
sun 04/25
light rain
39/31°C
mon 04/26
light rain
37/28°C
tue 04/27
moderate rain
30/25°C

ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂັ້ນແຂວງແລະ ຂັ້ນເມືອງ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 30 ພະຈິກ – 01 ທັນວາ 2020. ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ   ວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ອິນຖະໜອມ ໄຊວິທູນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ທ່ານ ເລ່ ວົງເພັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ, ກົມກວດກາປ່າໄມ້  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ມີຕ່າງໜ້າຈາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການໄອຍະການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນເທື່ອນີ້ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນ, ເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າ., ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສິດໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກໍ່ໄດ້ມອບ ເສື້ອປົກສໍານວນຄະດີ, ປຶ້ມຄູ່ມືການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປື້ມກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

Facebook Comments
ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ