Get Adobe Flash player
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Apr 23, 2021 - Fri
Vientiane, LA
27°C
scattered clouds
scattered clouds
1 m/s, SW
100%
754.56 mmHg
fri04/23 sat04/24 sun04/25 mon04/26 tue04/27
few clouds
38/32°C
scattered clouds
38/33°C
light rain
39/31°C
light rain
37/28°C
moderate rain
30/25°C
ຫຼວງພະບາງ
Apr 23 - Fri
Vientiane, LA
27°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
fri 04/23
few clouds
38/32°C
sat 04/24
scattered clouds
38/33°C
sun 04/25
light rain
39/31°C
mon 04/26
light rain
37/28°C
tue 04/27
moderate rain
30/25°C
ຈຳປາສັກ
Apr 23 - Fri
Vientiane, LA
27°C scattered clouds
Day Cond. Temp.
fri 04/23
few clouds
38/32°C
sat 04/24
scattered clouds
38/33°C
sun 04/25
light rain
39/31°C
mon 04/26
light rain
37/28°C
tue 04/27
moderate rain
30/25°C

Monthly Archives: November 2020

ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂັ້ນແຂວງແລະ ຂັ້ນເມືອງ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 30 ພະຈິກ – 01 ທັນວາ 2020. ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ   ວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ອິນຖະໜອມ ໄຊວິທູນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ທ່ານ ເລ່ ວົງເພັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ, ກົມກວດກາປ່າໄມ້  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ມີຕ່າງໜ້າຈາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການໄອຍະການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນເທື່ອນີ້ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນ, ເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າ., ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສິດໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກໍ່ໄດ້ມອບ ເສື້ອປົກສໍານວນຄະດີ, ປຶ້ມຄູ່ມືການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປື້ມກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(AML/CFT)

ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ເເລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ເຮືອນພັກຄຸນຊັບ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ຫຼອມຄໍາ ແສງຈັນອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້; ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິທະຍາກອນຈາກສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ເເລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີພາບລວມ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ການກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ AML/CFT; ຄຳສັ່ງແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 01/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 08 ມັງກອນ 2020 ແລະ ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ. ການເຜີຍແຜ່ໃນເທື່ອນີ້ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາ ຄັນຍິ່ງ, ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະຄຳສັ່ງແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກ ເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີນີ້

ກະທູ້ລ່າສຸດ
ຄວາມຄິດເຫັນລ່າສຸດ
    ເພີ່ມເຕີມ